باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت از بهترین جاذبه های تایلند است که در بانکوک قرار دارد و بیش از 2000 حیوان و پرنده در این باغ وحش وجود دارد. مانند:کرگدن،گورخر،میمون،کانگورو،پنگوئن،ببر،تمساح،زرافه،فیل،خرس،اسب آبی از جمله حیوانات این باغ وحش هستند.در یک قسمت دیگر این باغ وحش پرندگان هستند .مسافران و گردشگران تور تایلند میتوانند به حیوانات غذا بدهند که این کار بسیار هیجان انگیز مسافران تور تایلند است برای آنها در این باغ وحش دریاچه نیز وجود دارد که گردشگران تور تایلند میتوانند سوار قایق شوند.ملک این باغ وحش ابتدا جزو باغ شخصی پادشاه رامای پنجم بوده است. در سال 1938 نخست وزیر از شاه درخواست نمود که ملک مذکور را برای احداث یک باغ وحش اهدا نماید.

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلندپ

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

باغ وحش دوزیت بانکوک تایلند

نوشتن دیدگاه