باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه های در تایلند یکی از بهترین باغ های است برای پرورش و نگهداری از پروانه ها و حشرات و انواع آبزیان است.این باغ یک مسیر پر پیچ و خم است که توسط لانه های پروانه احاطه شده است.باغ پروانه در جنوب شرقی در جنگل با سراشیبی کم است بسیار مورد توجه گردشگران و مسافران تور تایلند قرار گرفته است.وقتی این پروانه های بر روی گلها میشینند یا در هوا پرواز میکنند صحنه ای بسیار زیبا پدید می آورند.آنجا حشرات دیگر و همینطور کندوهای عسل نیز وجود دارد. حشرات ، بیش از 80 درصد انواع مختلف حیوانات را تشکیل می دهند و پیدایش حیات آن ها قبل از پیدایش انسان و از 400 میلیون سال قبل بوده است.پروانه ها در فضای باز هستند تا بتوانند به راحتی و به صورت آزادانه پرواز کنند اما بالای این باغ را تور بسته اند تا از آن فضا خارج نشوند.گردشگران تور تایلند میتوانند از این باغ و پروانه هایش دیدن کنند و لذت ببرند.

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند

باغ پروانه سامویی تایلند