بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

اگر به دنبال هیجان و شادی هستید حتما بانجی جامپینگ را امتحان کنید.پریدن از ارتفاع 50 متری برای هر کسی تجربه ای فراموش نشدنی است.بانجی جامپینگ از بهترین تفریحات پاتایا میباشد که مسافران تور تایلند میتوانند استفاده کنند و لذت ببرند.در ضمن پرش از این بانجی در شب زیر نور ماه هم امکان پذیر است.در طول پرش هم از مسافران تور تایلند عکس و فیلم گرفته میشود و به آنها هدیه داده میشود.قبل از پرش بیمه و بعد از پرش مقام شجاعت به مسافران تور تایلند که پرش را امتحان کرده اند تعلق میگیرد.مسافران تور تایلند میتوانند بانجی جامپینگ را امتحان کنند و لحظات هیجانی و شادی را تجربه کنند.

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

بانجی جامپینگ پاتایا تایلند

نوشتن دیدگاه