رستوران ورتیگو بانکوک تایلند

رستوران ورتیگو در منطقه سیلوم بانکوک تایلند واقع شده و یکی از مرتفع ترین رستوران هایی است که در هوای آزاد بنا شده است. در رستوران ورتیگو بانکو تایلند میزها در نزدیکترین نقطه به لبه ی بام قرار گرفته که غذا خوردن در این رستوران را سرشار از هیجان و تفریح برای گردشگران تور تایلند کرده است.

نام این رستوران به معنی سرگیجه بوده و بر خلاف معنی آن معمولا ترس از ارتفاع تاثیر نامطلوبی بر مسافرین تور تایلند نخواهد گذاشت. رستوران شامل فهرست کاملی از غذاهای گوناگون بوده که غالب آنها را غذاهای دریایی ، اروپایی و تایلندی در بر گرفته اند.

 رستوران ورتیگو تایلند

رستوران ورتیگو تایلند


رستوران ورتیگو بانکوک تایلند

رستوران ورتیگو بانکوک تایلند


نمایی از رستوران ورتیگو بانکوک تایلند

نمایی از رستوران ورتیگو بانکوک تایلند


تصویری از رستوران ورتیگو بانکوک تایلند

تصویری از رستوران ورتیگو بانکوک تایلند

نوشتن دیدگاه