شهر سوخته بانکوک تایلند

این شهر تاریخی آیوتایا از قدیمی ترین شهر های تایلند است و از بزرگترین شهر های دنیا شناخته شده است. پادشاهان بسیاری در این شهر حکومت کردند.،این شهر تا مدتها در اوج قدرت و ثروت قرار داشت.اما الان فقط معبدهای تخریب شده ای در آن به چشم میخورد.این شهر در لیست جهانی یونسکو ثبت شده است.شهر سوخته که در ۸۰ کیلومتری بانکوک قرار دارد سابقا بیش از ۴۰۰ معبد را در خود جای داده بود.هر ساله تعداد زیادی از گردشگران تور تایلند برای دیدن این شهر میروند.پادشاهان بسیاری در این مکان دیدنی کشور تایلند ، حکومت کردند و تا مدتها در اوج قدرت و ثروت قرار داشت.

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند