شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته با نام قدیمی آیوتایا یک شهر است که در قرن چهاردهم در نزدیکی بانکوک ایجاد شده است و در قرن شانزدهم به اوج قدرت خود رسید. شهر آیوتایا در 89 کیلومتری شمال شهر تایلند قرار گرفته و در قرن بیستم به ثبت میراث جهانی یونسکو رسید. این شهر سال ها مهد تمدن تایلند بوده و در طی چهار قرن 33 تن از پادشاهان سلسله های مختلف در تایلند بر آن حکومت می کردند. در قرن هجدهم و با حمله برمه ای ها به تایلند این شهر تخریب شده و سقوط کرد. سابقا در این شهر حدود 400 معبد زیبا قرار داشتند اما اکنون فقط ویرانه هایی از این معبدها باقی مانده اند. شما مسافران تور تایلند می توانید در طول سفر خود از این شهر دیدنی بازدید کنید.

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

شهر سوخته بانکوک تایلند

نوشتن دیدگاه